Khoa Báo chí - Truyền thông phối hợp tổ chức Tập huấn Nghiệp vụ Báo chí

Khoa Báo chí – Truyền thông, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên phối hợp cùng Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí không hạn chế đối tượng tham gia.