Nghiên cứu - Trao đổi

Sinh viên Khoa Báo với hoạt động nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên là hoạt động được Trường Đại học Khoa học tổ chức hàng năm, ...

The Media, Journalism and Sustainable Development Communication for Nation Building: Literature ...

In recent decades, global calls toward sustainable development is increasing especially with the ...

Sử dụng mô hình mã hóa/ giải mã của Stuart Hall trong nghiên cứu thông điệp truyền thông về ...

Stuart Hall là cha đẻ của các nghiên cứu văn hóa quan trọng. Ông được biết đến với nhiều đóng góp ...

Cảm thức cô đơn trong LỬA THIÊNG của Huy Cận

Không phải ngẫu nhiên, khi luận bàn về Lửa thiêng (1940) của Huy Cận, Sông Thai đã khẳng định: “Thế ...

Triết lý YÊU trong thơ tình Xuân Diệu

Triết lý “Yêu” trong thơ tình Xuân Diệu thể hiện một tầm tư tưởng lớn, nó khác lạ và vượt lên những ...

Tính từ trong quảng cáo dưới sự quy chiếu của lý thuyết đóng khung

Quảng cáo là các hoạt động truyền thông phải trả phí có tính công khai và phi cá nhân của đối tương ...

Kỹ năng nhỏ, lợi ích “to” với sinh viên báo chí

Kỹ năng soạn thảo và sửa lỗi văn bản báo chí là học phần giúp sinh viên chuyên ngành Báo chí nhận ...

Hội nghị Đào tạo Báo chí theo hướng liên ngành

Nhằm trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia, nhà tuyển dụng trong lĩnh vực báo chí truyền thông về nâng ...

Có một danh xưng trân quý...

Một câu hỏi cũ rích nhưng không dễ trả lời: Nhà báo, anh là ai? Càng khó lý giải câu hỏi này trong ...

Kỹ năng nhỏ, lợi ích “to” với sinh viên báo chí

Kỹ năng soạn thảo và sửa lỗi văn bản báo chí là học phần giúp sinh viên chuyên ngành Báo chí nhận ...

Hội nghị Đào tạo Báo chí theo hướng liên ngành

Nhằm trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia, nhà tuyển dụng trong lĩnh vực báo chí truyền thông về nâng ...

Có một danh xưng trân quý...

Một câu hỏi cũ rích nhưng không dễ trả lời: Nhà báo, anh là ai? Càng khó lý giải câu hỏi này trong ...