Trao đổi nghiệp vụ | Nghiên cứu - Trao đổi

Kỹ năng nhỏ, lợi ích “to” với sinh viên báo chí

Kỹ năng soạn thảo và sửa lỗi văn bản báo chí là học phần giúp sinh viên chuyên ngành Báo chí nhận ...

Hội nghị Đào tạo Báo chí theo hướng liên ngành

Nhằm trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia, nhà tuyển dụng trong lĩnh vực báo chí truyền thông về nâng ...

Có một danh xưng trân quý...

Một câu hỏi cũ rích nhưng không dễ trả lời: Nhà báo, anh là ai? Càng khó lý giải câu hỏi này trong ...