Chương trình đào tạo ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam


 Chương trình đào tạo:

  TIẾNG VIỆT & VĂN HÓA VIỆT NAM

 Ngành đào tạo:

  Việt Nam học

 Mã ngành:

  7310630

 Trình độ đào tạo:

  Đại học

 Thời gian đào tạo:

  4 năm

 Tổng số tín chỉ

  135

 Tổ hợp môn thi/xét tuyển

 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

 Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

 Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo chung

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực vận dụng thành thạo vốn kiến thức tiếng Việt và văn hóa Việt Nam vào các hoạt động giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, hướng dẫn du lịch và truyền thông trong du lịch để đáp ứng nhu cầu hội nhập, giao lưu quốc tế hiện nay.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

Nắm vững kiến thức tổng quát, liên ngành của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức về địa lý, lịch sử và văn hóa Việt Nam; kiến thức về tiếng Việt và phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; kiến thức về hướng dẫn và truyền thông trong du lịch.

b. Về kỹ năng

Kĩ năng nghề nghiệp:

- Có kĩ năng chuyên nghiệp về giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và kĩ năng biên dịch, phiên dịch tiếng Việt;

- Có kĩ năng hướng dẫn du lịch và truyền thông trong du lịch.

- Có kĩ năng nghiên cứu chuyên ngành Việt Nam học

Kỹ năng mềm:

- Có kĩ năng quay phim và chụp ảnh phục vụ truyền thông và giảng dạy;

- Thành thạo tin học văn phòng; có trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản; có vốn tiếng Anh chuyên ngành đủ để đọc và dịch tài liệu về ngành;

- Có kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có nghiệp vụ văn phòng;

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới của ngành, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của thời đại.

c. Về thái độ

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tốt nghiệp cử nhân ngành Việt Nam học (chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam), người học có khả năng làm việc tại các vị trí như:

- Giáo viên giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại các trung tâm ngoại ngữ, các trường phổ thông và đại học;

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;

- Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm dịch thuật, văn phòng công chứng;

- Nhà nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam;

- Nhân viên các văn phòng tư vấn, hợp tác quốc tế;

- Điều phối viên, nhân viên truyền thông, viết bài quảng cáo, bài PR sản phẩm cho các doanh nghiệp có hợp tác quốc tế với Việt Nam;

- Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra, người tốt nghiệp ngành Việt Nam học (chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam) có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành Việt Nam học, giảng dạy Tiếng Việt, Ngôn ngữ học ứng dụng.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Cô Bùi Linh Huệ, SĐT: 0949310642

Cô Nguyễn Diệu Linh, SĐT: 0975190882

Đường link dẫn đến trang Web của Khoa: http://fjc.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/baochitruyenthongvanhoc.dhkh/

3.2. Đăng ký xét tuyển

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.

 

 

CHI PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG

Chi phí và chế độ học bổng đối với sinh viên nước ngoài

  • Học phí: 36.720.000 VND ((≈ 1760 USD)
  • Kí túc xá: 200.000 VND/người/tháng (≈ 8,5 USD/người/tháng)
  • Học bổng: 5 suất học bổng toàn phần (học phí & chi phí kí túc xá) cho ứng viên xuất sắc, có công văn của tỉnh hoặc trường ký kết hợp tác với TNUS cử đi

Chi phí và chế độ học bổng đối với sinh viên Việt Nam

  • Học phí: 270.000 VND/1 tín chỉ
  • Kí túc xá: 100.000 VND/người/tháng. Miễn phí đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Học bổng: Nhiều học bổng miễn, giảm học phí cho sinh viên diện chính sách và học bổng cho sinh viên có thành tích tốt hoặc hoàn cảnh khó khăn (chi tiết xem tại: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/learning-condition)


 


Bài viết khác