Một số chính sách ưu đãi của Trường Đại học Khoa học với sinh viên nhập học năm 2020


MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2020

Thực hiện sứ mệnh đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước, với phương châm  “đảm bảo quyền được tham gia giáo dục và đào tạo nghề một cách bình đẳng cho những đối tượng thiệt thòi, bao gồm người khuyết tật, các dân tộc bản địa, và trẻ em dễ bị tổn thương hay bị hại”, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên dành nhiều chính sách ưu đãi đối với tân sinh viên nhập học năm 2020.

Trường Đại học Khoa học vui mừng chào đón tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo tại Trường.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

1. Miễn 100% học phí cho các đối tượng:

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo;

- Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

- Người tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo;

- Đối tượng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng;

- Người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

2. Giảm 70% học phí cho đối tượng: là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Giảm 50% học phí cho đối tượng: là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Ghi chú: Đối với sinh viên diện chính sách thì chỉ được miễn, giảm học phí theo quy định và định mức quy định của nhà nước (Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

4. Nhà trường miễn kinh phí chỗ ở trong ký túc xá cho Tân sinh viên.

5. Hỗ trợ 1.490.000 vnđ/tháng cho sinh viên người dân tộc rất ít người.

6. Hỗ trợ 894.000 đ/tháng chi phí học tập cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

7. Trợ cấp từ 100.000đ - 140.000 đ/tháng cho các đối tượng:

- Người dân tộc ít người ở vùng cao;

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

- Tàn tật (khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên), gặp khó khăn về kinh tế;

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.

8. Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích theo kỳ trị giá lên tới 5.300.000đ/1 học kỳ và hàng trăm suất học bổng có giá trị khác do các doanh nghiệp trao tặng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học tập tốt dịp khai giảng, bế giảng hàng năm.

 

Thông báo khác