NGÀNH QUẢN TRỊ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG


Chương trình đào tạo:    QUẢN TRỊ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

Ngành đào tạo:     BÁO CHÍ

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Mã ngành:  7320101

Thời gian đào tạo:          4 Năm

Tổng số tín chỉ:    136

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:      

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo những cử nhân báo chí, chuyên ngành quản trị báo chí truyền thông có năng lực:

- Làm phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí - truyền thông;

- Làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về báo chí - truyền thông;

- Làm chuyên viên trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí – truyền thông, các cơ quan văn hoá - tư tưởng và các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp…;

- Làm nhân viên trong các doanh nghiệp, truyền thông, quan hệ công chúng (PR)

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

Người học được trang bị các khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm: Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học xã hội và nhân văn, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm: Kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành Báo chí – Truyền thông. Người học còn được tham gia các hoạt động thực tế chính trị - xã hội, thực tập, thực tế và tham gia các dự án về báo chí, truyền thông…

b. Về kỹ năng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị truyền thông sẽ có:

Kĩ năng sử dụng thiết bị truyền thông:

•        Có kĩ năng cơ bản trong sử dụng các phương tiện kĩ thuật và công nghệ mới trong hoạt động truyền thông đại chúng, thể hiện khả năng thích nghi trong môi trường hoạt động nghề nghiệp đa phương tiện và kĩ thuật số.

•        Có kĩ năng sử dụng thành thạo máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm…, sử dụng các phần mềm xử lí thông tin ở cấp độ cơ bản.

Kĩ năng thu thập và thẩm định thông tin:

•        Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin bằng các cách thức như phỏng vấn, quan sát, thu thập tài liệu gốc hoặc tài liệu thứ cấp một cách thành thạo. Có năng lực cơ bản trong điều tra tìm kiếm thông tin độc lập, tổ chức các cuộc phỏng vấn độc lập để thu thập, phân tích, tổ chức, tổng hợp thông tin (chữ viết, hình ảnh, số liệu) phục vụ cho một chủ đề nào đó.

Kĩ năng xử lí và tổ chức thông tin:

          Có kĩ năng thành thạo trong xử lí và tổ chức thông tin theo hình thức của các thể loại báo chí, phục vụ viết đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử).

Kĩ năng biên tập tác phẩm truyền thông:

•        Có kĩ năng biên tập thành thạo đối với tác phẩm của mình và của người khác theo từng loại hình báo chí và thể loại tác phẩm khác nhau.

  • Kĩ năng thiết kế và sản xuất ấn phẩm báo chí và sản xuất chương trình phát thanh – truyền hình:

•        Có kĩ năng cơ bản trong việc thiết kế trình bày ấn phảm truyền thông, hoặc xây dựng chương trình phát thanh-truyền hình.

•        Có khả năng tác nghiệp linh hoạt trong các loại hình báo chí, và tác nghiệp các thể loại báo chí.

•        Bước đầu biết cách đánh giá kết quả hoạt động nghề nghiệp bằng các phương pháp định tính và định lượng.

Sinh viên có các kỹ năng mềm như: làm việc độc lâp và làm việc theo nhóm; Biết cách xây dựng kế hoạch cho mọi công việc; Xử lý linh hoạt các tình huống trong quá trình tác nghiệp; Có kỹ năng tổ chức sự kiện.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM                              

- Có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới;

- Có khả năng làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông nhất là hệ thống các cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện.

- Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến truyền thông như các cơ quan văn hóa – tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội…;

- Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn;

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

- Cán bộ tư vấn: Thầy Phạm Chiến Thắng,

SĐT: 0943431999 Email: thangpt@tnu.edu.vn

3.2. Đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.

 


Bài viết khác