Môi trường học tập tại Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học


CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Hệ thống phòng học, phòng thực hành, thư viện được trang bị hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả cho việc học và nghiên cứu của sinh viên.

Phòng học

Hệ thống phòng học của nhà trường luôn đảm bảo mang đến một môi trường dạy và học an toàn, năng động, dễ tiếp thu nhất.

Phòng thực hành

Phòng thực hành được đầu tư trang thiết bị hiện đại: trường quay ảo, máy quay chuyên dụng, bàn dựng phi tuyến...nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc thực hành các kỹ năng nghề nghiệp.

Thư viện

Ngoài thư viện của nhà trường, sinh viên còn được trải nghiệm Trung tâm học liệu (thuộc TOP các thư viện hiện đại bậc nhất của khu vực Đông Nam Á) để phục vụ tốt nhất cho mục đích học tập.

(*) Sinh viên được khuyến khích mang theo thiết bị công nghệ 
cá nhân nhằm phục vụ tốt nhất cho việc học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

Chúng tôi khuyến khích xây dựng một môi trường học tập năng động, sáng tạo:

- Giáo viên sẽ hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên bằng tất cả năng lực và nhiệt huyết nghề nghiệp.

- Việc giảng dạy được tuân thủ theo các kế hoạch học tập được nghiên cứu, xây dựng nhằm phù hợp với sinh viên.

- Đội ngũ phòng, ban chuyên môn hỗ trợ luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên, giải đáp thắc mắc giúp sinh viên có môi trường học tập thuận lợi nhất.

- Chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp thông qua các hoạt động thực tập, thực tế.

- Các kỹ năng mềm cũng được chú trọng trang bị cho sinh viên nhằm giúp sinh viên có thể tự tin hội nhập và đáp ứng nhu cầu xã hội.

PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO

  • Người học là lý do tồn tại và phát triển là triết lý giáo dục của chúng tôi.
  • Tăng cảm hứng học tập cho sinh viên, giúp sinh viên thấy yêu thích việc học và nghiên cứu
  • Gắn lý thuyết với thực hành nhằm trang bị cho sinh viên đầy đủ kỹ năng để đáp ứng được nhu cầu xã hội.
  • Sinh viên có thể thấy rõ sự tiến bộ của mình bằng cách nhìn vào thang điểm đánh giá trên hệ thống từ đó dễ dàng xác định và tập trung vào các kỹ năng còn yếu.
  • Kết hợp với các đơn vị tuyển dụng trong việc tạo môi trường thực tập, thực hành và giải quyết việc làm cho sinh viên.

Bài viết khác