Báo cáo đề tài NCKH của sinh viên Báo chí K15 năm học 2019-2020


Sau một thời gian nghiên cứu, dưới sự chỉ dẫn của giảng viên hướng dẫn khoa học, các đề tài NCKH của sinh viên Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học năm học 2019-2020 đã được hoàn thành. Để đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu, vào lúc 14h, ngày 15/6/2020, tại giảng đường B402 - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Bộ môn Báo chí -Truyền thông đã tổ chức Báo cáo nghiệm thu.

Buổi báo cáo có sự tham gia của TS. Phạm Chiến Thắng - Phó trưởng Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học, các thầy cô giáo trong Bộ môn Báo chí, sinh viên của Khoa, đặc biệt là các thầy cô trong Hội đồng nghiệm thu đề tài.   

Hai đề tài NCKH của sinh viên Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học năm học 2019-2020 được nghiệm thu là: “Bước đầu tìm hiểu về tin giả trên báo chí” do sinh viên Vũ Trung Tính thực hiện, người hướng dẫn: Th.S Lê Đình Hải; “Tìm hiểu nội dung báo chí cấp  phát cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay” do sinh viên Nguyễn Hoàng Huynh nghiên cứu, người hướng dẫn: Th.S Vi Thị Phương. Các chủ nhiệm đề tài đã nỗ lực để thực hiện đề tài đúng thời hạn và bước đầu có những đóng góp nhất định trong vấn đề khoa học được đặt ra.

Trong buổi nghiệm thu, hội đồng khoa học đã làm việc nghiêm túc,khách quan để chỉ ra những ưu điểm và những giới hạn của các đề tài. Đây là những vấn đề khoa học báo chí cần thiết được nghiên cứu và có ý nghĩa thực tiễn cao. Thông qua việc thực hiện đề tài và nhận xét của hội đồng, sinh viên có ý thức cao hơn về tinh thần nghiên cứu khoa học, tiếp tục phát huy những thế mạnh của các đề tài và rút kinh nghiệm cho những công trình nghiên cứu tiếp theo.

Mặc dù còn một số vấn đề cần điểu chỉnh, nâng cấp nhưng ghi nhận sự cố gắng và đóng góp của các đề tài, các thành viên hội đồng khoa học đã nhất trí thông qua và đánh giá 2/2 đề tài đạt kết quả xuất sắc.

Một số hình ảnh của buổi báo cáo:


Bài viết khác