VINH DANH "NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2022"


ThS. Vi Thị Phương - Giảng viên trẻ Khoa Báo chí - Truyền thông, trường Đại học Khoa học vinh dự là 2 trong 15 thầy cô giảng viên trường Đại học Khoa học được vinh danh "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Đại học Thái Nguyên năm 2022".
Chúc mừng ThS. Vi Thị Phương được vinh danh! Chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và tâm huyết hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục!

Bài viết khác