SINH VIÊN

Trường Đại học Khoa học: chương trình đào tạo chú trọng đến thực hành

Hiện nay các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên đang chú trọng đầu tư hơn vào cơ sở vật chất, ...

Bộ môn Trung Quốc học tổ chức tọa đàm công bố nghiên cứu khoa học

Sáng 31/5, tại phòng họp số 2 Trường Đại học Khoa học, Bộ môn Trung Quốc học đã tổ chức buổi tọa ...